HK「森林城市」選址:馬來西亞新山|入場費低 配套一流
Jan 23,2018 Cindy

HK「森林城市」選址:馬來西亞新山|入場費低 配套一流

港股策略王社長同慧慧參觀馬來西亞HK「森林城市」,大讚由新加坡出發去柔佛新山非常方便,而附近學校、醫院、酒店同娛樂設施都有齊,加埋遲啲通車嘅新加坡地鐵令樓盤升值潛力更高!而家只需要港幣100萬就買到高級住宅,抵買到震啊!

Top